Tết Trung Thu

 
 

Các món ăn ưu thích

Món được yêu thích
70.000

Thời gian có món : 10:00 - 21:30

110.000

Thời gian có món : 10:00 - 22:30

Món được yêu thích
Hết hàng
49.000

Thời gian có món : 07:00 - 21:30

Món được yêu thích
75.000

Thời gian có món : 11:00 - 24:00

Món được yêu thích
75.000

Thời gian có món : 11:00 - 1:30

Món được yêu thích
55.000

Thời gian có món : 10:00 - 01:30

55.000

Thời gian có món : 10:00 - 10:00

80.000

Thời gian có món : 11:00 - 24:30

Món được yêu thích
70.000

Thời gian có món : 12:00 - 1:30

70.000

Thời gian có món : 12:00 - 1:30

75.000

Thời gian có món : 12:00 - 1:30

85.000

Thời gian có món : 12:00 - 1:30

Món được yêu thích
95.000

Thời gian có món : 12:00 - 1:30

75.000

Thời gian có món : 12:00 - 1:30

Món được yêu thích
22.000

Thời gian có món : 07:00 - 22:00

35.000

Thời gian có món : 11:00 - 22:30