Showing all 10 results

69.000

Bao gồm: 1 Mì Ý Pachito 1 Miếng Gà Giòn Cay

86.000

Bao gồm: Cơm Toridon 1 Miếng Gà Giòn Cay Tặng 1 Pepsi Lớn

86.000

Bao gồm: Cơm Toridon 1 Miếng Gà Truyền Thống Tặng 1 Pepsi Lớn

91.000

Bao gồm: 2 Miếng Gà Giòn Cay 1 Khoai Tây Chiên (Vừa) 1 Pepsi (Vừa)  

91.000

Bao gồm: 2 Miếng Gà Giòn Cay 1 Khoai Tây Nghiền (Vừa) 1 Bắp Cải Trộn (Vừa) 1 Pepsi (Vừa)  

91.000

Bao gồm: 1 Miếng Gà Quay Tiêu 1 Cơm Hoặc 1 Khoai Tây Chiên (Vừa) 1 Pepsi (Vừa)  

99.000

Bao gồm: 1 Miếng Gà Vảy Bắp Sốt Bơ 1 Popcorn (Vừa) 1 Khoai Tây Chiên (Vừa) 1 Pepsi (Vừa)

109.000

Bao gồm: 1 Bơ-Gơ Zinger 1 Miếng Gà Truyền Thống 1 Khoai Tây Chiên (Vừa) 1 Bắp Cải Trộn (Vừa) 1 Pepsi (Vừa)  

199.000

Bao gồm: 3 Miếng Gà Vảy Bắp Sốt Bơ 1 Popcorn (Lớn) 1 Khoai Tây Chiên (Lớn) 2 Pepsi (Vừa)

249.000

Bao gồm: 5 Miếng Gà Vảy Bắp Sốt Bơ 1 Khoai Tây Chiên (Đại) 3 Pepsi (Vừa)

Call Now Button