Hiển thị một kết quả duy nhất

45.000

 Gà Giòn Không Cay (1 Miếng)

45.000

 Gà Giòn Cay (1 miếng)

45.000

 Gà truyền thống (1 miếng)

49.000

 Gà Vảy Bắp Sốt Bơ (1 Miếng)

57.000

 Cánh Gà Giòn Cay (3 Miếng)

76.000

 Gà Quay Tiêu

76.000

 Gà Quay Giấy Bạc

79.000

 Gà Vảy Bắp Sốt Bơ (2 Miếng)

79.000

 Cánh Gà Giòn Cay (5 Miếng)

83.000

 Cánh Gà Giòn Cay Lắc Vị Bơ Tỏi (5 Miếng)

108.000

 Gà Giòn cay (3 miếng)

108.000

 Gà truyền thống (3 miếng)

109.000

 Gà Vảy Bắp Sốt Bơ (3 Miếng)

109.000

 Gà Giòn Không Cay (3 Miếng)

199.000

 Gà Giòn Không Cay (6 Miếng)

199.000

 Gà Giòn Cay (6 Miếng)

199.000

 Gà Truyền Thống (6 Miếng)