Showing all 9 results

68.000

Bao gồm:  01 Burger Teriyaki 01 Khoai tây chiên (M) 01 Pepsi (M)

71.000

Bao gồm: 01 Burger Phô Mai 01 Khoai tây chiên (M) 01 Pepsi (M)

71.000

Bao gồm: 01 Burger Cá 01 Khoai tây chiên (M) 01 Pepsi (M)

81.000

Bao gồm: 01 Burger Gà thượng hạng 01 Khoai tây chiên (M) 01 Pepsi (M)

84.000

Bao gồm: 01 Burger Tôm 01 Khoai tây chiên (M) 01 Pepsi (M)

88.000

Bao gồm: 01 Burger Hot & Spicy Chicken 01 Khoai tây chiên (M) 01 Pepsi (M)

91.000

Bao gồm: 01 Big Star 01 Khoai tây chiên (M) 01 Pepsi (M)

179.000

Bao gồm: 01 Burger Bulgogi 01 Burger Tôm 02 Gà Rán 01 Khoai Tây Lắc 02 Pepsi (M)

279.000

Bao gồm: 06 Gà rán 01 Bulgogi Burger 01 Cá Nugget 03 Pepsi (M) 02 Tornado (Blueberry, Chocolate) 5 / 5 ( 1 bình chọn )

Call Now Button