Cơm chiên dương châu 

Cơm ba chỉ chiên giòn

 

Cơm chiên dương châu 

Cơm ba chỉ chiên giòn

 

45.000 đ 

45.000 đ