Cơm Gà kho sả

49.000

Thời gian có món :

12:00 – 24:00