Bánh tráng trộn

25.000

Thời gian có món :

11:00 – 21:00