Showing all 7 results

75.000

Bao gồm: 01 Burger Teriyaki 01 Miếng gà rán 01 Pepsi (M)

78.000

Bao gồm: 01 Burger Phô mai 01  Miếng gà rán 01 Pepsi (M)

78.000

Bao gồm: 01 Burger Cá 01 Miếng gà rán 01 Pepsi (M)

88.000

Bao gồm: 01 Burger Gà Thượng Hạng 01 Miếng gà rán 01 Pepsi (M)

91.000

Bao gồm: 01 Burger Tôm 01  Miếng gà rán 01 Pepsi (M)

95.000

Bao gồm: 01 Burger Gà cay 01 Miếng gà rán 01 Pepsi (M)

98.000

Bao gồm: 01 Big Star 01 Miếng gà rán 01 Pepsi (M

Call Now Button