Showing all 7 results

Món được yêu thích
70.000 65.000

Thời gian có món : 07:00 - 01:30

GIẢM GIÁ
7 %
TIẾT KIỆM 5.000₫
70.000 65.000

Thời gian có món : 07:00 - 01:30

GIẢM GIÁ
7 %
TIẾT KIỆM 5.000₫
70.000 65.000

Thời gian có món : 07:00 - 01:30

GIẢM GIÁ
7 %
TIẾT KIỆM 5.000₫
70.000 65.000

Thời gian có món : 07:00 - 01:30

GIẢM GIÁ
7 %
TIẾT KIỆM 5.000₫
70.000 65.000

Thời gian có món : 07:00 - 01:30

GIẢM GIÁ
7 %
TIẾT KIỆM 5.000₫
70.000 65.000

Thời gian có món : 07:00 - 01:30

GIẢM GIÁ
7 %
TIẾT KIỆM 5.000₫
Hết hàng
75.000 70.000

Thời gian có món : 07:00 - 01:30

Call Now Button