Mì xá xíu

39.000

Thời gian có món :

8:00 – 1:30