Cơm chiên dương châu

49.000

Thời gian có món :

10:00 – 01:30

Call Now Button