Cơm gà xé

50.000

Thời gian có món :

11:00 – 1:30

Đặt hàng qua Facebook