Gà quay

210.000

Thời gian có món :

10:00 – 01:30