Vịt quay Bắc Kinh

350.000

Thời gian có món :

12:00 – 1:30

Call Now Button