Nước ép ổi

25.000

Thời gian có đồ uống từ:

10:00 – 1:00

Thời gian chuẩn bị:

10 phút

Đặt hàng qua Facebook