Mực lá hấp gừng

100.000

Thời gian có món :

13:00 – 24:00

Đặt đồ ăn tại đây
Call Now Button