Trà xanh chanh leo nước ổi

55.000

Thời gian có đồ uống từ:

 08:45 – 20:30

Thời gian chuẩn bị:

10 phút

Đặt hàng qua Facebook