Trà Hoa Lài Kem Cheese Matcha

57.000

Thời gian có món :

08:00 – 21:30