Xem tất cả 2 kết quả

Món được yêu thích
29.000

Thời gian có đồ uống từ:

[wp-svg-icons icon="clock" wrap="i"] 10:00 - 1:00

Thời gian chuẩn bị:

[wp-svg-icons icon="stopwatch" wrap="i"] 10 phút

35.000

Thời gian có đồ uống từ:

[wp-svg-icons icon="clock" wrap="i"] 10:00 - 1:00

Thời gian chuẩn bị:

[wp-svg-icons icon="stopwatch" wrap="i"] 10 phút