Xem tất cả 3 kết quả

35.000

 Nguyên liệu

  • Cao Lầu tươi hoặc khô
  • Thịt xá xíu
  • Rau thơm,cải con ,giá
  • Gia vị

35.000

Nguyên liệu

  • Vỏ hoành thánh
  • Mì trứng
  • Gia vị
  • ?

50.000

Thời gian có món : 11:00 - 1:30