Xem tất cả 9 kết quả

35.000

Nguyên liệu

 • Bún
 • Gia vị
 • ?

35.000

Thời gian có món : 07:00 - 22:30

35.000

Nguyên liệu

 • Bún
 • Thịt nướng
 • Nước tương
 • Rau sống

35.000

Nguyên liệu

 • Bún
 • Chả cá
 • Rau sống
 • Gia vị

35.000

Nguyên liệu

 • Bún
 • Riêu cua
 • Rau sống
 • Gia vị

35.000

Nguyên liệu

 • Bún
 • Cá ngừ
 • Rau sống
 • Gia vị

40.000

Nguyên liệu

 • Bún
 • Cá thu
 • Rau sống
 • Gia vị

45.000

Nguyên liệu

 • ?
 • ?
 • ?

45.000

Nguyên liệu

 • Bún
 • Chả
 • Gia vị