Trà xoài Hawai chanh vàng

55.000

Thời gian có món :

08:00 – 21:30