Trà Xanh

43.000

Thời gian có món :

08:00 – 21:30

Call Now Button