Trà xanh kem sữa

53.000

Thời gian có món :

08:00 – 21:30