Sương Sáo

10.000

Thời gian có đồ uống từ:

 08:45 – 21:30

Thời gian chuẩn bị:

10 phút

Đặt hàng qua Facebook