Pizza xúc xích nướng

129.000

Chỉ 129k cho bánh size nhỏ (6 miếng/3-4 người ăn)
Chỉ 179k cho bánh size vừa (8 miếng/4-5 người ăn)
Chỉ 219k cho bánh size lớn (10 miếng/4-5 người ăn)

Đặt hàng qua Facebook
Danh mục: