Cháo vịt

35.000

Thời gian có món :

11:00 – 1:30