Cháo tôm rim

35.000

Thời gian có món :

09:00 – 1:30